Какъв е прага на бедността в България?

Над 1.5 млн. българи оцеляват под прага на бедността.

Какви са темповете на развитие?

Младежка безработица: как ЕС се бори с проблема?

Днес темите коментират икономистите:

Евгени Кънев

Явор Алексиев

Чуйте: