Каква туристическа дестинация е България?

Силата и слабостите на туризма в България.

Какъв е образът на България по света?

Кои ще са акцентите на 5-тата годишна среща на Националния борд по туризъм?

Разговор с изпълнителния директор на борда - Мартин Захариев: