Какви са актуалните нагласи към бежанците в България?

С Борислав Грозданов и Диана Даскалова проследяваме какви са актуалните нагласи към бежанците в България?

Към края на септември, търсещите закрила в България  са 1642-ма. Българите продължават да се страхуват от бежанци и голяма част от тях никога не са се срещали с бежанец, отчита годишен доклад на Върховния комисар за бежанците на ООН.