Какви са предизборните обещания за образованието?

В "Кой говори" винаги обръщаме внимание на образованието. Добрата новина е, че основни политически партии имат консенсус относно българското образование и приоритетите в него.

Предизборен дискусионен форум „Образованието - диалог за бъдещето“ се организира онлайн от осем граждански организации, обединени за каузата за качествено образование в България.  

Темите бяха:

Равен достъп до качествено образование. Приобщаващо образование. Образователна интеграция

Подготвени, уважавани и достойни учители. Силни училищни лидери. Силни училищни общности

Компетентностен подход. Подготовка на учениците за професиите на бъдещето

Ранно детско развитие и грижа. Предучилищно образование.

С нас са представители на две от организациите :

Александра Мирчева е мениджър "Проекти" в сдружение "Образование България 2030"

Иван Господинов, , председател на "Образование без раници"