Какви са възможностите за финансиране на малките и средните предприятия?

Какви са възможностите за финансиране на малките и средните предприятия?

Ще ви отговорим на този въпрос с проф. Веселин Халачев, който е председател на Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес.

Миналата седмица той даде своите предложения във връзка с разработване стратегическите планове на бъдещите европейски фондове.

Чуйте: