Какво е добре да знаем при прехвърляне на имот срещу гледане?

В съдебната рубрика „Темида“ днес ще научите всичко най-важно, което е добре да знаете, когато прехвърляте собственост на имот срещу задължение за издръжка и гледане.

Гост е съдия Дафина Арабаджиева от Районен съд – Пловдив.

Договорът за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане не е изрично уреден в закон, поради което по отношение на него възникват много въпроси. 

Интересен факт е, че този договор не е нов за нашето право и се свързва с храненичеството - Институт на българското обичайно право, съгласно който синовете трябвало да полагат грижи за своите родители до края на дните им.

Когато съпрузите нямали наследници или имали само дъщери, те вземали т.нар. „храненик“, който се задължавал да ги гледа така, както би го сторил родният им син, срещу което храненикът наследявал цялото им имущество.

Какви са днешните договори за гледане срещу имот?

Чуйте: