Корабът "Радецки" да се построи отново

Да се построи нов кораб, копие на „Радецки“, за да може този, който имаме, да се съхрани.

Това предлага капитанът на единственият параход-музей у нас Божин Божинов.

Корабът трябва да се яви за доково освидетелстване, в противен случай няма да може да плава. За това са нужни около 250 хил. лв., а за набирането им тече благотворителна кампания.

Мариана Корчакова допълва: