МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” – първите договори

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” направи пред обществеността първата си сериозна заявка за успешно свършена работа. Четири фирми получиха одобрените си проекти на официална церемония в ресторанта на хотел „Кентавър”. Когато става въпрос за дейността на местните инициативни групи, събитие от такъв характер се провежда за първи път в България.

Собственици, управители, изпълнителни директори на дружествата, чиито проектни предложения печелят финансиране, общественици от Дряново и Трявна, медии, кметът на Дряново инж. Мирослав Семов – председател на Колективния управителен орган на МИГ-а, екипът на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” взеха участие в официалната церемония.

„Тази публикация е изготвена във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-45/30.04.2018г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020" на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони".