„Мисия: Добротворител“ търси доброволци

| Общество

Фондация „РеАрт“, в партньорство с район „Подуяне“, стартира проект „Мисия: Добротворител“, финансиран по Програма „Европа“ 2019. Асоциирани организации са читалище „Иван Вазов – 2014“, гр. София и Обществен съвет към кмета на район „Подуяне“.

„Мисия: Добротворител“ е проект за обществена кампания по идея на актрисата Анжела Недялкова и екипа на Народно читалище „Иван Вазов – 2014“, включващ публични и онлайн активности, които се основават на разбирането, че положителното и устойчивото развитие на обществото може да бъде постигнато само с активното участие на всички негови представители.

Кампанията е насочена към промяна на нагласите, привличане и ангажиране на повече хора към доброволчески дейности, свързани с подкрепа на деца и младежи в неравностойно положение (ползващи социални услуги), разположени на територията на Столична община.

Всеки човек, независимо от своята възраст, пол и социален статус, може да стане добротворител, като отдели част от свободното си време и посещава определени социални услуги или институции, и участва в развитието на децата под формата на общуване с тях и занимания. Цялата информация за кампанията и възможностите за участие ще бъде публикувана в специално създадена страница във Фейсбук.

Реализирането на проекта и ангажираното на повече хора към доброволчеството и децата и младежите в  неравностойно положение би имало цялостен положителен ефект върху общността, би допринесло за осъществяването на подкрепа по отношение на важните за развитието на човека области, свързани с:

• образователна подкрепа;

• личностно развитие;

• свободно време и спорт;

• нови умения;

• изкуство;

• култура;

• работа и заетост;

• привличане на дарители/партньори за организации, работещи в сферата на децата и младежите, настанени в социални услуги.

Част от инициативата е идентифициране на неправителствени организации, които работят с деца и младежи, ползващи социални услуги на територията на Столична община, и които биха желали да приемат в своите организации доброволци, за да развият и разширят осъществяваните от тях дейности.

Друга основна цел на инициативата е да популяризира неправителствените организации, с което да стимулира повече хора да участват в активности, свързани с децата в неравностойно положение, да представи положителни примери и насоки, позволяващи на всеки, който има интерес да се приобщи към дейността на доброволеца.

В случай, че имате интерес и желание вашата организация да бъде един от участниците в кампанията, свържете се с: Орлин Денков, ръководител на проекта, на: denkov@vazov.bg или тел.: 0887 21 82 92