Музейна експозиция и театър в градинката Кристал

"Театрална инсталация" е новата артистична форма, с която VOX POPULI реагира на COVID рестрикциите, които наложиха дистанция в театралните пространства и дори за момент поставиха под съмнение бъдещето на присъствените изкуства. Тази оригинална идея изважда театъра на улицата, запазвайки всичките му компоненти - сцена, осветление, звук, но в умален мащаб.

Актьорите са разположени в самостоятелни кабини, подобно на музейни витрини и създават театър на 1 м2. На толкова може да ги приближи и зрителят. А 1 м2 е личното био-пространство на човека, едната ръка разстояние, малкият кръг на вниманието и границата на интимността.

ЕКСПОНАТИ започва нов документален цикъл, след утвърдилата се вече поредица "Невидими". Този път темата е силата на духа, който преминава отвъд житейските предизвикателства и стереотипите на обществото.

В сърцето на пърформанса, който публиката може да види този уикенд - 19.06 и 20.06 в градинката "Кристал", са историите на шестима души, с които екипът на VOX POPULI се е срещнал през последните месеци, с идеята да покаже онези ярки индивидуалности сред нас, които трудно се вписват в нечие определение. Някои са ексцентрични по дух, други по призвание и професия, трети са избрали хумора, като реакция на еднообразието в живота.

За всичките "експонати" обаче, представени от шестимата актьори - Василия Дребова, Петко Каменов, Елена Кънева, Живко Гущеров, Георги Налджиев и Симеон Бончев, е присъща онази изключителна за свободната душа нагласа да носи радост на околните. Да гледа по-широко на света.

Чуйте подробностите от Неда Соколовска: