Найден Тодоров в "Седмицата"

Седмицата е през поглед на директора на Софийската филхармония Найден Тодоров.

Софийската филхармония чества и 90 години от своето създаване.

Чуйте всички теми в разговора: