(Не)зависимостта на съда

Говорим за обществено-политическата ситуация в момента със социолога Мила Минева и политолога Ружа Смилова. Преглеждаме дългия процес и горчивите плодове, които берем. Обсъждаме (не)зависимостта на съда, борбата с корупцията и грижата на нацията. 

Чуйте: