НОВОТО ВРЕМЕ - Епизод 5: Зелена светлина

Заедно отново...

След дългите раздели и ограничения, споделихме заедно най-светлите празници, с вяра, че светлата седмица е началото на по-светлите дни, които идват.

Подарявайки ни красотата, цветовете и силата си през този месец, Природата ни дава „зелена светлина“ за всичко, което искаме да дарим на близките си и всички около нас. Подсказва ни, че е време за усмивки и дълго чакани прегръдки, за доброта и любов, за усещане за младост и свежест. Да споделим това, в което сме най-добри и правим от сърце, запазвайки тази вътрешна чистота от светлите дни.

В края на светлата седмица да си отговорим заедно на въпроса – готови ли сме за Новото време, защото май е готов да ни пусне на „рафтинга по живота“…?

Отговорите - от Аида Марковска: