Обществен съвет: Да разширим Националната библиотека със закрита градина за читални

Общественият съвет към Националната библиотека „Свети Свети Кирил и Методий” ще обяви конкурс за идеен проект за разширяване на сградата на библиотеката, съобщи членът на съвета журналиста и юрист Кирил Вълчев на пресконференция по повод 141 години от създаването на библиотеката.

Членовете на съвета предлагат да се покрие част от градината зад сградата при запазване на растителността, като там бъдат преместени читалните и обособени пространства за културни и образователни събития и Музей на книгата.

Освободените помещения на сегашната сграда ще бъдат използвани за книгохранилища. В тях ще бъдат подредени според световните библиотечни стандарти близо шестте милиона книги и архивни документи, които сега се пазят при неподходящи условия в основната сграда, както и още двеста хиляди, които се съхраняват в сграда в село Гуцал.

Сградата на Националната библиотека е построена през 40-те години на миналия век. Проектът от 1939 г. е предвиждал втори етап на строежа, планиран 25 години след завършването на първия етап. През 1971 г. е взето решение за разширяването, но по-късно е отменено.

Предложението за закрита градина за читалните на Националната библиотека ще реши следните проблеми:

1.             Всички книги (с изключение на екземплярите, които трябва да се пазят на друго място от съображения за сигурност) ще бъдат събрани в сградата на Националната библиотека, където ще бъдат съхранявани при добри условия и ще се улесни ползването им.

2.             Ще бъде гарантирано място за съхраняване на бъдещите книги. В момента в Националната библиотека постъпват по около 60 000 – 70 000 библиотечни единици годишно. Това означава, че за 30 години се очакват още поне около 2 000 000 нови библиотечни единици.

3.             Съхраняването на книгите ще бъде при условия, по-близки до световните стандарти. В момента в хранилищата на библиотеката на площ от 1 квадратен метър се съхраняват 700 библиотечни единици, включително и разположени на земята. Стандартите за книгохранилищата по света са 280-300 тома на квадратен метър за стационарни стелажи и 400-500 тома на квадратен метър за компактуси. 

4.             Ще бъдат изградени модерни читални за растящия брой читатели. Към края на ноември 2019 г. в библиотеката са регистрирани 15 290 читатели, докато през 2018 г. са били 12 613.

5.             Ще бъдат изградени пространства за събития - представяне на книги, конференции, концерти и т.н.

6.             Ще бъде изграден модерен Музей на книгата.

Общественият съвет към Националната библиотека планира да покани за участие в конкурса за идеен проект архитекти, включително и ландшафтни архитекти, защото особен акцент ще бъде запазването на растителността, която да се впише в разширението. Съветът ще се обърне и към университетите и творческите съюзи, за да се включат и преподаватели, студенти и професионалисти със свои идеи.

След провеждането на конкурса Общественият съвет ще предложи на държавата, Столична община и обществеността проектите за обсъждане и ще предприеме инициативи за набиране на средства от различни източници за изграждането на закритата градина – от държавния бюджет, чрез различни програмни и проектни финансирания, със спомосъществувателство от бизнеса и дарения от родолюбиви българи.