Община Пловдив продължава да е в челните позиции по прозрачност в областта

Община Пловдив продължава да е в челните позиции по прозрачност сред 25-те институции в областта. Това показват резултатите от  традиционното проучване на Програма „Достъп до информация“ (ПДИ) за активната прозрачност на интитуциите в България.

Пред Община Пловдив са само Община Асеновград, която е на второ място в престижното проучване и Община Първомай, която оглавява класацията.

На опашката в Областта по прозрачност е Областната дирекция на МВР,  а Общините Стамболийски и Калояново заемат традиционно последните две места.

В сравнителния рейтинг на институциите  на престижното 4-то място е Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) в Пловдив, само две места по надолу е Областна администрация – Пловдив, следвана от Регионално управление на образованието (РУО) - Пловдив.

Средата в класацията по рейтинг си делят Регионалната здравна инспекция и Община Карлово.

Почти всички общини и регионални институции в областта са публикували устройствения си правилник, малко по-малко от половината обаче не са направили това с отчетите за дейността си.

Затвърждава се положителна тенденция за включване на секция „Достъп до информация“ в структурата на интернет страниците. Почти всички от институциите в Област Пловдив имат такава- тя липсва при общините Калояново, Родопи, Стамболийски, Хисаря и Регионалната дирекция по горите.

Годишният си отчет по изпълнението на ЗДОИ са публикували отново голям процент от всички структури.

Община Стамболийски не е публикувала информация за сключените договори по обществени поръчки.

Проучването на Програма „Достъп до информация“ е проведено в периода 10 февруари – 15 април 2020. Прегледани и оценити са интернет страниците на 562 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт.

Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

Нивото на прозрачност през 2020 бе оценявано с точки по 109 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, 119 индикатора за общините, и 95 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и второстепенни разпоредители с бюджет.