ONDO - „Умното" земеделие вече не е лукс

Дигитализирането на процесите в земеделието вече са достъпни не само за големите в бранша, но и за малките и средни стопани, отглеждащи различни земеделски култури, коментира пред Дарик Ивайло Енев - експерт в сферата на цифровото земеделие и изпълнителен директор на българската компания ОНДО, която разработва „умни“ решения за българското земеделие.

Може ли да напояваме, наторяваме и контролираме температурата на земеделските посеви от домашния си офис? Има ли начин земеделският стопанин предварително да контролира водните ресурси, които ще използва и да задава определено количество торове на растенията?  Краткият отговор на тези въпроси е: ДА!

Екипът от топ софтуерни и хардуерни специалисти на компанията дава консултации по всяко време относно оптимизираното напояване, торовнасяне и постоянния мониторинг; интензитета на слънчевата реакция и почвената влажност; как да се минимизира риска от човешки грешки и да се намалят производствените разходи; как да се получат по-високи добиви и да се подобри качеството на продукцията; и не на последно място как да се наложи щадящо отношение към околната среда и природните ресурси. 

Може ли това да се случва дистанционно от компютър или смартфон, как точно става и до какви ползи води? Цялата полезна информация и съветите на експерта за възможностите на цифровите технологии при автоматизираното капково напояване, торовнасяне, климатичен контрол и мониторинг на отглежданите култури, може да чуете от интервюто на Петър Тодоров с Ивайло Енев (в прикачения звуков файл).

Още по темата може да научите на сайта https://ondo.io/, както и на официалната Фейсбук страница на компанията.