Панайот Стефанов в "40 до 40"

Панайот Стефанов e издател и главен редактор Издател на „Нула32” -  градското списание на Пловдив, което има зад гърба си вече 18 броя, един от които, озаглавен Post Scriptum, е посветен на памет за местата, определящи ни като личности.

По своята концепция списание „Нула32” е издание без аналог в България, но може би най-впечатляващото в него е "Клуб Нула32".

Въпреки, че се разпространява безплатно, списанието предлага възможност за абонамент за всички, които искат да го подкрепят и да бъдат част от Клуба, а това - към днешна дата -  са над 150 съмишленици.