Петър Нефтелимов в „40 до 40“

По време на бакалавъра на Петър по Биотехнологии в Софийски университет вижда възможност за стартиране на бизнес с междинния продукт от тяхната лабораторна работа. А именно цветята да цъфтят в епруветка. Той разбира, че пари се намират и почти всеки би подкрепил със средства подобен иновационен проект на млади хора. Но огромната спънка беше да намери лаборатория за осъществяването на неговата идея. Почти 2 години всички сили и капацитет вложи в това да намери лаборатория. Повечето частни, университетски или научни лаборатории на БАН са настроени скептично към него поради остарели нагласи или законови правила. Но неговата упоритост и хъс, че прави наистина нещо, което има смисъл и най-вече е по неговото образование, не го отказа да продължи да търси. И така намери лаборатория извън София и започна масово производство. 

Kато специфики на неговия продукт са това, че Цветята в епруветка са неповторимо бижу за любимия човек, живеещи минимум два месеца без грижа, включително поливане, алтернатива на букетите. В епруветката има специално създадена хранителна среда по тайна рецепта. Тя съдържа всички необходими елементи и хормони, която позволява на цветето да живее минимум 2 месеца без грижи. То си е самодостатъчно, защото само си извършва процесите дишане и фотосинтеза. Трябва му единствено място с температура от 22-24 градуса и непряка слънчева светлина. След това, когато си свърши хранителната среда, може да се извади и да се присади в саксия.

Той е иноватор не само в България, а в цяла Източна Европа и не само. Той е първият в Източна Европа, който създава цветя в епруветка за комерсиални цели. Методът, който използва, се казва Микроразмножаване на растения и е част от Растителните биотехнологии. Този метод е широко разпространен в Западна Европа и Америка. По този начин се създават и използват в лабораторни условия. Използват се за бързо и контролирано намножаване на различни видове растения (за задоволяване на нуждите на пазара или за лабораторни изследвания), както и за защитаване на изчезващи видове. В лабораторната практика цветът е приет като нежелан ефект в епруветката и се отстранява, докато Петър цели точно обратното – растението да цъфти в епруветката, което е и продуктовата иновация на Петър. 

Букетът - не си даваме сметка за площите, на които е отглеждан, както и въглеродните емисии, които е образувал с логистиката, включващ транспортът от други държави и хладилните камери. Затова Петър в дългосрочен план с този продукт цели намаляването на площите за рязан цвят, които да се използват за изхранване на населението, което постоянно нараства в световен аспект.