Писателят, драматург и режисьор Радослав Гизгинджиев "В часа на синята мъгла"