Пламен Веселинов в "40 до 40"

Пламен Веселинов, 34 г., доброволец, хуманитарен работник, преподавател по Право, предприемач

В рамките на работата си като доброволец на БЧК, Пламен Веселинов е участвал в действия в отговор на бедствени и кризисни ситуации, като след това е подготвял и други доброволци за принципите за подпомагане и мерките за безопасност. Най – значимата операция, която и той самия припознава като такава, е подпомагането на пострадалите след наводненията в Област Враца и по – специално гр. Мизия. Тогава Пламен взе участие в директно подпомагане на населението, само няколко дни след оттичането на водата и в екип за оценка на нуждите, на базата на чиито резултати, БЧК изгради първата си операция за подпомагане на населението чрез базови ваучерни системи. Операция, която основно се базираше на предоставяне на помощ, запазвайки достойнството на хората. Полезността на тази операция и последвалото позитивно развитие както на местната икономика, така и на общността даде основа и основание на БЧК за развитие на устойчив и дългосрочен модел за подпомагане, който се институционализира в момента.

В дългогодишната работа на Пламен Веселинов като доброволец, стартирал работата си в хуманитарния сектор след инцидент, в който са били нужни познания за оказване на първа помощ, той е развил и подобрил системи за подпомагане на хората в бедствени ситуации и социални дейности, насочени към всеки един от нас. Иновацията идва в два аспекта – достойно и незабавно подпомагане на пострадали в кризисни ситуации хора и създаване на платформа и поле на социално предприемачество за незрящи. 

В рамките на мащабна програма за оказване на помощ в следствие на пандемията от COVID – 19, Пламен Веселинов създава уникална и първата за България система за хуманитарна помощ на пострадали от бедствени и кризисни ситуации, чрез незабавно подпомагане с ваучерни и банкови системи. Нуждаещите се ще получат подкрепата от БЧК в рамките на следните принципи: 

През 2018 г. Пламен Веселинов е в основата на откриването на Тенебрис, първият тъмен ресторант на Балканите, чиято цел е отново достойно предоставяне на възможности и създаване на работни места за хора с нарушено зрение и потапянето на всеки влязъл в него в света на незрящите.

Текст на представянето: БЧК

Чуйте интервюто.