Планета или пластмаса?

Всяка година в океаните попадат над 9 млн. тона пластмасови отпадъци. Изследвания твърдят, че тази пластмаса остава там в продължение на над 450 години и проблемът се задълбочава с всяка изминала година.

National Geographic провежда кампанията „Планета или пластмаса?“. Инициативата поощрява всички нас да направим своя избор – да изберем планетата за сметка на пластмасата за еднократна употреба. Основна част от кампанията е да се призоват хората да дадат своето обещание да намалят консумацията на пластмаса за еднократна употреба на адрес: natgeotv.com/bg/planetorplastic.

В „Голямото синьо” днес ще чуем гледните точки на няколко души, свързани с морето, за опазването на водите от огромното количество пластмасови отпадъци.

Петя Царевска ни среща с тях: