Пловдивският Административен съд втори след ВАС по прозрачност

Пловдивският Административен съд (АС) е втори в първото проучване на „Програма Достъп до информация“ (ПДИ) за активната прозрачност на административните съдилища в страната през 2021 г.

Целта е да се оцени как 28-те административни съдилища и Върховния административен съд (ВАС) изпълняват задълженията си за активно публикуване на информация в интернет, за прозрачност и отчетност.

Пловдивските магистратите делят второто място с колегите си от Русе. Пред тях в престижната класация е само Върховният административен съд в София, събрал 2 точки повече в проучването - 29.

В сравнителния рейтинг на престижното 4-то място е Административният съд в София, следва съдът в Кюстендил, 6-то място се поделя от административните съдилища в Благоевград, Перник и Хасково, а на опашката са Смолян, София-област и Габрово.

Проучването на „Програма Достъп до информация“ е направено в периода 23 юли – 23 август, 2021 година. Правният екип на фондацията е прегледал и оценил интернет страниците на 28-те административни съдилища в страната и на ВАС.

Нивото на прозрачност е оценявано с точки по 46 индикатора, разделени в три секции: информация, свързана с административно-организационната дейност на съда, информация, свързана с правораздавателната дейност на съда и бюджетна и финансова прозрачност и интегритет.

По първата секция пловдивският Административен съд, начело на който е съдия Явор Колев, печели второто място в проучването с публикуване на информация за състава и структурата на съда, на нормативните актове, регулиращи дейността на институцията, на Вътрешните правила на съда - за случайно разпределение на делата, за достъп до обществена информация, за организацията на работа, на годишния доклад за дейността на съда, на новини и съобщения, на конкурси, на контакти и на уникален единен идентификационен код на съда по Закона за регистър БУЛСТАТ.

На страницата си в интернет обаче пловдивският Административен съд не е публикувал информация за района на действие и компетентност на съда, както и вътрешните правила за работа с дела от обществен интерес.

По вторият показател, свързан с правораздавателната дейност на съда, от проучването става ясно, че информацията по зададените критерии на страницата на Съда е пълна, като изключим липсата на публикуван телефонен номер, на който може да се получи информация за начина на извършване на процесуалните действия в електронна форма, не съществуващата възможност за търсене на дела по имена на страните, както и че не се заличават имената на публични институции, страните по делото, съдииите и прокурорите, в актовете на съда.

По отношение на бюджетната и финансова прозрачност, единствената информация, който липсва на интернет страницата на Административния съд в Пловдив е тази за годишните финансови отчети.

Резултатите от проучването ще бъдат включени в доклад с препоръки „Достъп до информация в съдебната власт“ и обсъдени на предстояща национална конференция.