Подробности за програмата "Наука и образование за интелигентен растеж"

Обсъждаме стимулирането на дейността на учените в сферата на химията чрез програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

На гости са ни доц. Петко Петков и проф. Васил Симеонов.

Чуйте: