Подробности за уредите за качествена UVC дезинфекция на въздух и повърности

Посрещаме Филип Шкембов, управител на ИКИС СЛ. Той разказва подробности за уредите за качествена UVC дезинфекция на въздух и повърности.

Уредите са два типа. Единият е за директна дезинфекция на въздуха, когато изчоникът на ултравиолетова радиция е открит. И вторият уред е, когато е закрит в специална камера. Взависимост от видовете има специфика на ползване.

Какъв е правилният начин по който да се ползват. Уредите трябва да отговарят на определни норми и стандарти, чуйте: