Преживяемостта на мъжете с рак на гърдата у нас е с 20 на сто по-ниска

Ако преживяемостта на жени с рак на гърдата у нас е с 10 процента под средната за Европа, то по отношение на рак на гърдата при мъжете – преживяемостта тук е с цели 20 на сто по-ниска.

У нас с рак на гърдата годишно се диагностицират около 45 мъже.

Заболяването е рядко, но скрининг и превенция за него няма, информира Дарик д-р Мариела Василева от Втора хирургия на Александровската болница. В предаването „Най-добрите лекари” д-р Василева подчерта, че дълги години си е задавала въпроса защо преживяемостта у нас е по-ниска, след като разполагаме със същите възможности за оперативно лечение, лъчелечение и лекарствена терапия. Категоричен отговор към момента няма.

С д-р Мариела Василева разговаря Димитър Панев. Чуйте и вижте: