Промените в Административнопроцесуалния кодекс

Предлаганите промени в Административнопроцесуалния кодекс изглежда далеч от ежедневните ни грижи, но юристите твърдят, че те са от изключителна важност, а така предлаганите текстово ще ограничат достъпа до правосъдие.

Дали това е така и каква ще се промени, ако текстовете бъдат приети?

По тази тема в студиото ще дискутират - Александър Кашъмов от "Програма достъп до информация", Иванка Иванова - директор на правната програма на "Отворено Общество" и Атанас Славов - юрист.

Чуйте: