Промените в Закона за биологичното разнообразие и проблемите около него

Какви са промените в Закона за биологичното разнообразие и проблемите около него?

Защо един и същи терен от Натура 2000 може да се окаже управляван от различни районни инспекции на околната среда?

Разговорът днес е като конференция и в него участват:

Катерина  Раковска, WWF

Илиана Павлова от българска стопанска камара

Рослан Сербезов представлява Националния природонаучен музей

Мариус Димитров от факултета по горско стопанство в Лесотехнически университет

Росен Цонев представлява Биологическия факултет на СУ

Чуйте: