Разговор за пенсиите - Даниела Петкова в "Седмицата"

Председателят на управителния съвет на Пенсионно-осигурителна компания "Доверие" пред слушателите на Дарик.

Разговор за пенсиите.

Даниела Петкова категорично отрече многобройните заглавия в медиите, които твърдят, че част от хората съвкупно ще получат по-малки пенсии, отколкото ако ги получават само от НОИ.

Капиталовата схема работи на индивидуално ниво и ще има различни случаи и е възможно за отделни хора да се достигне до ситуация при която те да получават по-малка пенсия.

Даниела Петкова повдигна въпроса защо е необходимо да се редуцират държавните пенсии с 20 процента след 2024 година след като хората са внасяли за пенсиите през целия период на своя трудов стаж. 

Всъщност според нея, този коефициент на редукция, трябва да се прилага единствено към частта от времето, когато хората са се осигурявали и в универсален пенсионен фонд, а не за цялото време на трудовия стаж.

Тоест за времето до 2001 година не трябва да се прилага коефициент на редукция, бе категорична тя.

Има хора, които са работили повече от 10 години преди 2000 година и за този период не бива да се прилага коефициента на редукция от 20 процента, защото хората са внасяли пълни отчисления за пенсии в НОИ, посочи тя. Тогава не е имало унивиерсални пенсионни фондове.

След 2024 година не трябва да има никакъв коефициент на редукция на държавната пенсия, категорична бе Даниела Петкова.  

Към момента всички пенсионни дружества имат положителна доходност и има около 2 млрд. лева приход, парите са налични и увеличени и трябва да се спрат спекулациите, че този доход не покрива инфлацията за периода.

Ние сме изпълнили основното - да съхраним парите на хората, подчерта Даниела Петкова.

Чуйте всички теми в разговора: