Регионална програма Дарик Североизток

Регионалната станция във Варна стартира на 17 юли 1997 г.

 

Програмата на Дарик радио Варна се излъчва на 99,30 MHz за град Варна

На 106,80 MHz за Северното Черноморие

За Шумен - на 91,5 MHz

За Разград - на 104,9 MHz

За Търговище - на 96,5 MHz

 

Главен редактор: Наталия Господинова

Списък с аудио