Агросвят по Дарик

Предаването „Агросвят” се излъчва в програмата на Дарик радио от началото на 2011-та година.

Широкоспектърното агротематично предаване има своята аудитория както в рамките на земеделския бизнес и свързващите го звена, така сред масовата аудитория, тъй като обхватът му включва не само специализирани теми, но и потребителски въпроси.

Ежеседмично се търси мнението на специалисти от всички сфери на отраслите в българското земеделие. Търсят се иновативните технологии в земеделието, обръща се внимание на европейските средства за българския бизнес и се дава ефир на актуалните теми в различните подотрасли на агросектора.

Предаването се излъчва се всяка неделя от 11:00 до 12:00 часа.

Списък с аудио