Ще се случи ли промяната в България?

Къде сме спрямо промяната? Кои от действията на новата власт са обнадеждаващи и окуражаващи? Има ли смущаващи решения, които не са в унисон с демократичните правила? Как ще се борим с Ковид кризата и има ли ясна концепция правителството?

Коментираме с Георги Лозанов и Мила Минева, чуйте: