Светла Костадинова в "Седмицата"

Изпълнителният директор на Института за пазрна икономика гостува на слушателите на Дарик радио.

Едно проучване на института е в центъра на разговора днес - регионалните профили и различните степени на развитието в отделните региони на страната. ИПИ се опитва да измери качеството на живота по места.

Много е различно когато гледаме София, Варна или Кърджали, каза Костадинова.

Има региони, в които хората, в по-голямата си част, са на социални помощи. Успяваме да видим 265 различни истории, какво искат хората по места да се случи.

Образованието, предприемчивостта, наличието на университети, гимназии - това са част от основните показатели, които предполагат, дали една място, регион или община е добро място за живеене.

Но всичко е много различно, подчерта Светла Костадинова.

Най-важното е по места да се оставя по-голяма финансов ресурс.  Институтът предлага да се оставят 2 проценат от подоходния данък, който внасят хората в държавата.

Чуйте всички теми в разговара: