Свидетелството за съдимост - въпроси и отговори

съдия Милена Георгиева за свидетелството за съдимост

интервю на Галина Константинова - пресаташе на Окръжен съд-Пловдив

В предаването "Темида" по Дарик днес търсим разяснения за ваденето на свидетелство за съдимост.

Какви са новите промени при получаване на свидетелство за съдимост?

Може ли да изпратим заявление по електронен път и да спестим чакането на опашката в съда?

Каква е процедурата, която трябва да знаем?

Отговорите - от съдия Милена Георгиева, и.д. председател на Районен съд – Пловдив.

чуйте: