Тошко Тодоров и Горица Грънчарова в "Седмицата"

Двамата земистник-председатели на Сметната палата - Тошко Тодоров и Горица Грънчарова са гости на слушателите на Дарик.

Тази година се навръшват 140 години от основаването на Сметната палата.

Нейното създаване е предвидено още в Търновската Конституция, приета през 1879 г. В чл. 105 от нея се посочва, че сред „работите”, които има да върши Народното събрание, е и задължението „да преглежда сметките на Върховната сметна палата, която е длъжна да му представя подробни изложения за изпълнението на бюджета”.

През 1880 г. Второто обикновено Народно събрание приема Закона за Върховната сметна палата. Той е обнародван в "Държавен вестник" на 20 декември 1880 г.

С него институцията получава право да упражнява последващ административно-финансов контрол върху отчетните ведомости и книжа на всички правителствени учреждения и е задължена да представя на парламента подробен отчет за изпълнението на държавния бюджет. Върховната сметна палата може да възбуди „съдебно преследванье против виновните чрез надлежното министерство“, ако установи злоупотреба при своите проверки.

Основният въпрос на всички одити на Сметната палата е да се отговори на въпроса как се управляват публичните средства, тоест парите на данъкоплатците, посочиха двамата заместик-председатели на палатата.

Чуйте всички теми в разговора:

Новините от деня четете на dnews.bg