„В часа на синята мъгла” с Найден Тодоров

Новият директор на Софийската филхармония - диригентът Найден Тодоров, е на гости „В часа на синята мъгла”.

Да го чуем: