В София заработи информационна платформа за кръгова икономика

Видеовариант на интервюто

Нова платформа ще информира гражданите на София за възможностите да изхвърлят подредено старите и вече ненужни вещи, хранителни отпадъци и прочие неща. CEMIS е онлайн платформа, която работи в услуга на бизнеса и гражданите, разработена по проект № BG16M1OP002-2.‎009-0036 „Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎‎2014–2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС, с бенефициент фирма "МАГИСТЕРИУМ".

За платформата пред Дарик радио разказват нейните създатели семейство Калчеви - синът Алекзандър, дъщерята Виктория, съпругата Димитринка и главата на семейството Цветомир Те са осъзнали нуждата и необходимостта от това да не изхвърляме безразборно ненужните си вещи или отпадъците си, а да събираме и изхвърляме организирано. Дават ни отговори как наистина да затворим кръга и ненужните уж неща да заработят пак и можем ли да намерим съмишленици в екологичния си поход. 

Основно предимство на CEMIS е, че дава възможност на ползвателите си да споделят, да заемат и използват повторно продукти и материали като по този начин предотвратяват образуването на отпадъци и удължават жизнения им цикъл, споделиха семейство Калчеви.

Форумът и обявите на платформата позволяват на регистрираните потребители да обменят информация помежду си и сами да инициират заемане или споделяне на вещи и стоки.По този начин платформата създава повишена информираност, чрез създаване на публично споделено пространство, в което всеки потребител може да изпраща информация за местата, на които могат да се предават отпадъци, за наличните в кварталите сервизи, услуги, провеждани кампании, инициативи, срещани добри практики и дори идеи за създаване и развитие на модели за кръгова икономика. В интервюто ще намерите отговор на въпроса платформата софиянка ли е или е гражданка на цяла България. 

Можете да влезете за повечее информация за платформата на www.cemis.bg, а тук чуйте и вижте интервюто на семейство Калчеви пред Ники Кънчев.