Валери Димитров в "Седмицата"

Отбелязваме 140 години на Сметната палата и 25 години от нейното възстановяване.

Гостува нейният дългогодишен председател, между 2005 и 2014 година, Валери Димитров.

Чуйте всички теми в разговора: