Весела Димитрова в „40 до 40“

Весела е на 31 години, учител в Основно училище “Св. св. Кирил и Методий” гр. Ловеч и заедно с учениците си работи да създаде zero waste класна стая. Още по-ценното в случая е, че учениците на Веси са от предимно от ромски произход и бедни семейства, съответно при тях концепцията за zero waste не е много позната в домашна среда и училището е място, където могат да развият подобни навици и осъзнатост.

Весела е много отдадена на това да подкрепя ученици, които живеят в трудна социална среда и да възпитава в тях не само полезни знания и умения, но и как да бъдат по-отговорни граждани за страната и планетата.

Тя е иноватор, защото вкарва идеята за грижата за природата и по-малкото консуматорство в класната стая още от първи клас. Весела посочи дейностите в класната стая с нулев отпадък:

 • Вместо стик лепила използваме презареждащи се тубички.
 • Маркерите ни за дъска са многократни, когато се изпишат, ги пълним с мастило.
 • Пишем само с моливи.
 • Преизползваме стари кофички и кутии за съхранение на материали.
 • Имаме диспенсер и многократни чашки за вода, за да не носят децата пластмасови бутилки.
 • Който си носи бутилка, е стоманена.
 • Дъската трием с вода и стари кърпи.
 • Украсата ни за празниците, както и различни неща, които изработваме, са от естествени или отпадъчни материали.
 • Последно моделирахме с домашен пластилин.
 • Събираме разделно хартия, стъкло, пластмаса.
 • Рисуваме върху обратната страна на стари документи.

Учениците на Весела имат и лидерски роли. Всеки ден някой е отговорник за разделното изхвърляне на отпадъците, например. Първокласниците знаят предварително какви материали ще са им необходими и ги събират с помощта на родителите си – празни кофички от кисело мляко, картонени ролки от тоалетна хартия и т.н.

Никой не си тръгва от класната стая, без тя да е подредена и готова за следващия ден. Родителите дават идеи за различни инициативи – градинка на класа в двора на училището или саксии от рециклирани материали в класната стая.