„Властта на гражданите... или какво можем заедно“

Предаването "Властта на гражданите ... или какво можем заедно" се реализира в рамките на проекта "Каузи с глас и лице", финансиран по Фонд Активни граждани България.

Днес отваряме своите врати за Фабрика за идеи, където ни очакват Янина Танева и Милица Джанджова.

Седем баби от цяла България са изработили мартеници, които от Фабрика за идеи ще продадат на няколко големи компании, а средствата ще се върнат отново при бабите. 

Чуйте: