„Властта на гражданите... или какво можем заедно“

Предаването "Властта на гражданите ... или какво можем заедно" се реализира в рамките на проекта "Каузи с глас и лице", финансиран по Фонд Активни граждани България.

Днес представяме Смешната лечебница на д-р Куку и д-р Пипи. Чрез средствата на пантомимата, клоунадата, кукления театър и фокусите медицинските клоуни създават по-благоприятна среда и подпомагат за по-бързото възстановяване на хоспитализираните деца.

Ще разберете повече през смеха заедно с Янита Кирова (Д-р Пипи) и Ива Лапатова (Д-р Куку):