За или против концесията за Пирин

Отново темата за Пирин е на вниманието на предаването "Кой говори"?

Но този път от различна гледна точка. През гледната точка на две млади момчета. Те са от Асоциация "Дебати", това са  Светлин Вергов и Цочо Бошнаков.

Те ще се опитат с похватите на класическите дебати да представят гледните точки "за" и "против" концесията за Пирин.

Чуйте: