Защо Европа, а не Евразия?

Защо Европа, а не Евразия? По тази тема дискутираме в началото на седмицата в „Кой говори?”.

Говорят Димитър Вацов - философ и преподавател в НБУ, Деян Кюранов - политолог, Център за либерални стратегии и Боян Знеполски - социолог, преподавател в СУ.

Чуйте ги: