Защо независимостта на съда е поставена под заплаха?

Дискутираме независимостта на съдиите и как държавата в лицето на институциите накърни честта и автономността на съда.

На гости са ни двама съдии Емил Дечев и Красимир Мазгалов, които са членове на управителния съвет на Съюза на съдиите.

Чуйте: