Защо промените в Закона за филмовата индустрия не вършат работа?

"Дължим един дълбок анализ на това как сме живели през тези години и за какво сме се борили в културата."

Думите са на режисьорката Иглика Трифонова към писмо до политиците, които управляват културата ни. Поводът за писмото е заради промените в Закона за филмовата индустрия, които не са адекватни и само създават допълнителни проблеми.

Кой съботира културата ни и кой се опитва да я спасява? На тези въпроси ще се опитаме да отговорим с режисьорката Иглика Трифонова и продуцентката Росица Вълканова: