Безплатна помощ за фермерите

В предаването говорим работата на Националната служба за съвети в земеделието. Ще обсъдим възможностите, които експертите предоставят напълно безплатно за фермерите у нас.

Повече по темата чуйте от разговора ни с директора на Главна дирекция "Съвети в земеделието и аналитична лаборатория" в НССЗ Димитър Ванев:

Във втората половина на предаването продължаваме с темата за сектор животновъдство и оценката на фермерите след тежките месеци и всички заболявания, които сполетяха бранша. Очакват ли се фалити на ферми и намалява ли броят на животните в страната?

Повече по тези и други актуални за ресора теми чуйте от разговора ни с Танчо Колев - животновъд и председател на Националното сдружение на млеко- и месопроизводителите: