Службата за съвети в земеделието с над 360 изнесени приемни в следващите три месеца

Националната служба за съвети в земеделието ще проведе над 360 изнесени приемни в цялата страна през следващите три месеца. В областите Кърджали, Сливен, Монтана ще се проведат над 20 приемни дни.

По време на изнесените приемни земеделските производители могат да получат на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските районикакто и схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане.

Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на службата.