Липсата на кадри за бизнеса - как да се справим с проблема?

Проблемът с липсата на квалифицирани кадри за бизнеса, засяга всички сегменти на икономиката на страната.

Скъсаната връзка между образователната система и фирмите е на път да се възстанови чрез редица инициативи, които да насърчат подготвянето на специалисти в средното и висшето образование за нуждите на бизнеса.

Конкретни идеи в тази посока вече осъществяват компаниите, базирани в Тракия икономическа зона край Пловдив. 

Именно за тях е и разговорът ни в следващите минути с инж. Пламен Панчев - председател на клъстер "Тракия икономическа зона", Красен Кръстев - управител на "Мекалит - България" и Красимир Кирков - ръководител отдел "Човешки ресурси" в "Либхер Хаусгерете Марица".