РУ на образованието – сред най-бавните институции по Закона за достъп до информация

 Регионално управление на образованието в Пловдив е в топ три на институциите с най-дълго просрочени отговори по Законa за достъп до информация. Преди РУО Пловдив са само Областна дирекция на полицията в Бургас (55 дни) и Националната агенция за оценяване и акредитация. Това съобщава в годишния си анализ адвокат Кирил Терзийски от Програма достъп до информация (ПДИ).

Все още много институции в България се опитват да избегнат отговори на поставени въпроси от журналистите и обществеността, с обяснението, че информацията, която е видна на интернет страницата им е тази, която подлежи на публикуване. „Подобен отговор обаче прекалено много прилича на омагьосания кръг, в който попадаше героят на Дъстин Хофман във филма „Рейнман“ (1988) със скоропоговорката „Играчът на първа база е Кой. Кой е играчът на първа база?“, коментира адвокат Терзийски.

 Възникването на кризата, свързана с пандемията от COVID-19 и необходимостта от лесна и бърза комуникация с хората, създаде възможност за развиване на прозрачност, смята ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов. Публикуването на правни документи е положителна стъпка в тази посока, но е добре те да бъдат свързвани с опростено обяснение за какво се отнасят и да се аргументират съображенията за издаването им, така че хората да могат да се запознават по-лесно и бързо със съдържанието им, категоричен е юристът.

Близо месец след обявяване на извънредното положение (към 6 април 2020 г.) в интернет страниците на повечето органи на изпълнителната власт в България все още не е имало обособена секция, посветена на дейността им по повод кризата, свързана със заразата Covid-19. Заповедта за създаване на Националния оперативен щаб е качена в Единния информационен портал COVID-19 след като три пъти е подавано заявление за това, съобщават още от ПДИ.  „Добре е да се отбележи, че тази публикация не бе въпрос просто на добра воля, а бе в изпълнение на законово задължение, съгл. ЗДОИ, за публикуване на информация, която представлява обществен интерес“.

Съгласно Препоръка 2002 (2) на Комитета на министрите към държавите-членки на Съвета на Европа относно достъпа до официални документи, отговорните институции са длъжни да предоставят всички такива, които дават възможност на гражданите да си съставят адекватна представа и да формират критично становище относно състоянието на обществото, в което живеят и властта, която ги управлява, като същевременно трябва и да насърчават информираното участие на обществеността по въпроси от общ интерес.

Областните и общинските администрации, Регионалните здравни инспекции, МВР, Агенцията по храните и др., трябва да работят в услуга на обществото и за укрепване на доверието на обществеността в публичните институции. В документ на Съвета на Европа, разпространен през април 2020 г. (коментиран и в блога на ПДИ) се подчертава значението на достъпа до официални документи в условията на криза, както и факта, че брифингите не могат да бъдат единствен информационен канал относно пандемията.