40 до 40

За проекта

Номинирайте новите 40 до 40 в сезон 8, от 21.01.2021 г. до 10.03.2021 г.  

„40 до 40“ е проект на Дарик радио с осемгодишна история, който всяка година търси, намира и представя 40 успешно реализирали се млади българи до 40 години, останали встрани от медийния интерес. Те работят в България, създават малки или големи, но важни неща, имат блясък в очите, любопитни са, готови за предизвикателства, променят статуквото, пълни са с идеи, мислещи и оригинални, носят предприемачески дух, работят за благото на всички ни.

Кой може да номинира личности за участие в проекта? 

Всеки има възможност да номинира личност (или сам себе си), чиято история и успех смята, че трябва да бъдат споделени, а самите те са в полза на обществото и средата около нас. Номинационната форма за сезон 7 ще е отворена на официалния сайт на проекта от 21.01.2021 до 10.03.2021 г

Категориите, в които ще бъдат събирани номинациите тази година са:

 

-          КУЛТУРА

-          НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИЗОБРЕТЕНИЯ

-          КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

-          МЕДИЦИНА

-          ОКОЛНА СРЕДА

-          ОБРАЗОВАНИЕ

-          СПОРТ

-          БИЗНЕС

-          СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

-          ДОБРОВОЛЧЕСТВО

-          ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

-          МЕДИИ И КОМУНИКАЦИЯ

40-те българи до 40 години трябва да бъдат онези, които имат оригинални идеи и ги реализират успешно, работят в различни сфери на обществения и делови живот, вдъхновяват. Трябва да са онези визионери, които са пример за успех и развиват обществото ни в правилната посока. Личността, която издигате не трябва да е навършила 41 години до деня на номинацията. Приемат се и екипни номинации. 

Как се избират 40-те души в България? 

Българите на възраст до 40 години се избират от авторитетно жури. Журито се състои от професионалисти в различни сфери на бизнеса и обществения живот. Журито ще отличи финалистите по предварително изработени критерии. Финално избраните 40 млади хора няма да са класирани от 1 до 40.