Най-добрият град

Критерии

Най-добрият град за живеене в България – 2019

Критерии

1.  Икономика  - Бизнес град

- публични инвестиции

- частни инвестиции

- нови работни места

- безработица – изменение спрямо 2018 г. 

- финансово състояние на общината

- използване на европейски средства

2. Екология - Зелен град

- качество на въздуха

- отпадъци

- зелени площи

- зелени инвестиции

- електромобилни зареждащи станции

3. Качество на живота - Жизнен град

- раждания

- продължителност на живота

- емиграция

- имиграция

- детски градини и ясли

- здравеопазване

- географско положение

- климат

- знакови места и състоянието им

- места за разходка

- културни институции – театри, галерии, фестивали, събития

- улично изкуство

- възможности за спорт

- условия за велосипедисти

- туризъм

4.  Образование - Град на знанието

- учебни институции

- учебни резултати

- образователни проекти

- библиотеки

- достъп до интернет  

- електронни услуги

5 . Сигурност - Сигурен град

- криминална статистика

- пътна безопасност

- задръствания

- паркиране

- градски транспорт

- инвестиции в общинска пътна